Wstecz

Wymiana filtra workowego

Wymiana worka model 20

Worek wymienia się, gdy jest on pełny. Częstotliwość zależy od intensywności użytkowania urządzenia.


1. Aby uzyskać dostęp do worka należy zdjąć wlot powietrza i górną pokrywę odkurzacza (ilustracja 17 i 18)

2. Wyjąć zużyty worek i szczelnie zamknąć jego otwór (każdy worek posiada taśmę samoprzylepną). Zużyty worek wyrzucić.

3. Założyć nowy worek upewniając się, że wypustki na kołnierzu worka pokrywają się z wypustkami na adapterze mocującym (ilustracja 19). Zadbać o odpowiednie uszczelnienie zakładając worek tak aby kołnierz worka stykał się z pierścieniem ograniczającym (ilustracja 19). Obrócić worek o 20°, tak by wypustki na kołnierzu worka przestały pokrywać się z wypustkami na adapterze mocującym.

4.Założyć z powrotem górną pokrywę. Znajdujący się pomiędzy workiem a silnikiemokrągły filtr należy wymieniać co 3 zmiany worka (45 godzin pracy) lub ewentualnie częściej jeżeli zachodzi taka  potrzeba.
Używać wyłącznie oryginalnych worków zamiennych Hayden Super Vac. W przeciwnym razie  gwarancja odkurzacza może ulec unieważnieniu.

 

Wymiana worka modele 50, 60, 70, 80
(NIE DOTYCZY MODELU 20)

Wymiany worka należy dokonać, gdy jest on pełny. Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania urządzenia.

1. Aby uzyskać dostęp do worka należy otworzyć dwa zaciski i zdjąć pojemnik na śmieci (ilustracja 20).

2. Zdjąć zużyty worek i szczelnie zamknąć jego otwór (każdy worek posiada taśmę samoprzylepną). Zużyty worek wyrzucić.

3. Założyć nowy worek upewniając się, że wypustki na kołnierzu worka pokrywają się z wypustkami na adapterze mocującym (ilustracja 22).

4. Zadbać o odpowiednie uszczelnienie zakładając worek tak aby kołnierz worka stykał się z pierścieniem ograniczającym (ilustracja 22-A). Obrócić worek o 20° (ilustracja 22-B), tak by wypustki na kołnierzu worka przestały pokrywać się z wypustkami na adapterze mocującym.

5. Ponownie założyć pojemnik na śmieci i zamknąć go szczelnie zamykając oba zaciski.

Używać wyłącznie oryginalnych worków zamiennych Hayden Super Vac. W przeciwnym razie gwarancja odkurzacza może ulec unieważnieniu.